What Does תביעה תאונת רכב Mean?

אומר מיד, שאינני מוכנה להאמין למילה אחת מדברי התובע. אין ספק בעיני, שהתובע משתמש בתאונה שעבר, כתירוץ וכמקור אפשרי להכנסות. אכן, התאונה עצמה, היתה קשה, ואינני ממעטת בעצם הפגיעה, אולם מאז החלים התובע ומהמסמכים הרפואיים ברור לגמרי, שהוא קיבל כל טיפול אפשרי, וערך כל בדיקה אפשרית לצורך הערכת מצבו כאשר במהלך הבדיקות והטיפולים היתה הגזמה בדבריו לגבי תוצאות התאונה.

"האמת, אין לי מושג כמה היא שוקלת, אלא אם אשקול אותה" עונה הפרופסור, "אבל מה שיותר מעניין אותי הוא, מה יקרה אם אחזיק אותה כך מספר דקות?"

בבדיקה אצל פרופ' פינסטרבוש התהלך התובע באיטיות והמעיט בתנועות הראש, לא הזיז את הראש לפי בקשה, לא היתה ירידה בכח מוטורי או הפרעה תחושתית בגפיים עליונות.

היקף הנזק אינו מצדיק את זימו השמאי לצורך הפרדה בין הנזקים לשני המוקדים ועל כן אפסוק בענין זה על דרך האומדן.

בהמשך לא עלה בידו ליצור קשר עם הנתבע והוא פנה לחברת הביטוח אשר ביטחה את רכבו במועד הארוע.

אפשר גם שעד הראיה טעה ברישום המספר וכך נמצא כי המשאית נשוא התביעה לא הייתה במקום בעת התאונה.

• משפט מסחרי • דיני מקרקעין • דיני נזיקין • דיני ביטוח • דיני עבודה • דיני מיסים • פשיטת רגל • דיני בנקאות • קניין רוחני • דיני תעבורה • משפט פלילי • דיני משפחה • משפט מנהלי • הגנת הצרכן • סדרי דין

התובע צרף לכתב התביעה דוח שמאי ממנו עולה כי השמאי בדק את נזקי הרכב. השמאי ציין בחוות דעתו כדלקמן:" בהתאם לבקשתך בדקנו את נזקי מכוניתך כפי שהוצגו בפנינו".

"אני נהגתי והגעתי לפה איפה שקרה המקרה. חניתי את האוטו כמו שהוא עומד עכשיו בשחזור שצילמת. רוקנו חלק מהג'ריקנים לאמבטיה הסמוכה ואחרי שמלאנו את האמבטיה הדלקתי את האוטו נסעתי והסתובבתי כדי להביא ברברס לאמבטיה האחרונה ותוך כדי נהיגה ראיתי שהנסיעה לא טבעית ירדתי מהאוטו וראיתי שיש פנצ'ר.

Include your Twitter account or produce a single We discovered a Twitter profile for your model, but it's not connected to mika.co.il. Linking your Twitter account to your internet site aids prevent brandjacking and can assist get more info make your social media marketing marketing and advertising more practical.

תאונת דרכים בין ג'יפ שנסע לאחור מבלי להבחין ברכב שהיה בעמידה מאחוריו

תאונת דרכים: נטען כי הנהג הגיח ממקום שאיננו מהווה נתיב נסיעה

לטענת נהג הרכב הפרטי, כאשר היה הוא בנסיעה בנתיב הימני ברחוב גולומב סטה לעבר נתיב נסיעתו האוטובוס ודחף אותו ימינה לכיוון המדרכה וגרם לו להתהפך כך שבחלקו היה על המדרכה ובחלקו על הכביש.

התרשמותו של פרופ' פינסטרבוש שהיתה הגזמה בהתנהגות התובע בעת הבדיקה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *